Tuesday, August 25, 2009

Ang Aking kaibigan

Ako ay may kaibigan
Sa twina ay maaasahan
Kahit anong oras, sya'y maaasahan
At hindi nang-iiwan

Sa aking pangangailangan
Sya ang aking katugunan
Sa lahat ng kagipitan
Sya ang aking sandigan

Sa oras ng aking pangangailangan
Naroon sya kung aking tatawagan
At kahit sa oras pa ng kahinaan,
Sa piling niya'y mayroong kalakasan

Sa bawat araw sya'y hindi nagbabago,
Lagi syang tapat sa pangako
Sya ang hanap-hanap kong kaibigan,
Sa lahat ng oras maaaring lapitan..

No comments:

Post a Comment